ΕΓΓΡΑΦΕΣ

                     ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Όνομα: …………..…………………Επίθετο: ……………………………………..……
Ειδικότητα: (λεκτικό)………………………………….…………….. (ΠΕ) : …………..
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ναι □ Όχι □
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ναι □ Όχι □
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Ναι □ Όχι □
Υπεύθυνος/η Πολιτιστικών: Ναι □ Όχι □
Σχολικός Σύμβουλος: Ναι □ Όχι □
Συμπληρώνεται από τους Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων:
Διεύθυνση ΠΕ/ΔΕ στην οποία υπηρετώ: ……………….………………………….…
Διεύθυνση εργασίας: ……………………………………….……………Τ.Κ. …….….
Τηλ. εργασίας: ………..….…… E-mail εργασίας: …………..………………………
Ø Συμπληρώνεται από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς:
Σχολείο στο οποίο υπηρετώ: …………………….……………………………………
Διεύθυνση εργασίας: ………………………………..……………………Τ.Κ. …..…….
Τηλ. εργασίας: …………...…… E-mail εργασίας: ………..….………………………
Προσωπική διεύθυνση: ………………………………….…………………………….
Τηλ. οικίας: ………..…………….. Κινητό: ………….………………………………
Προσωπικό e-mail: …………………………………….……………………………….
Επιθυμώ να παραλαμβάνω την αλληλογραφία της Ένωσης στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): ………………………….………………


(Πόλη, ημερομηνία)
(Υπογραφή)
Πληροφορίες: Σωτηρία Παπαϊωάννου Διεύθυνση: Παπαθανασίου 11 Χαλκίδα, 34100, τηλ. 2221078961 - Αρ. Λογαριασμού ΑΤΕ: 2860105836832, ΙΒΑΝ: GR4104306440002860105836832.BIC:ABGRAA