24 Μαΐ 2010

Αίτημα για συνάντηση.

e-mail: peepothe@gmail.com
http://peepothe.blogspot.com/

Αρ. Πρωτ.: 66/2010
Αθήνα, 21/5/2010
Προς :
1. Υπουργό Παιδείας ΔΒΜΘ
κ. Άννα Διαμαντοπούλου
2. Υφυπουργό Παιδείας ΔΒΜΘ
κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου
3. Υφυπουργό Παιδείας ΔΒΜΘ
κ. Ιωάννη Πανάρετο
Κοιν:
Γεν. Γραμματέα κ. Βασίλειο Κουλαϊδή
Ειδ. Γραμματέα κ. Θάλεια Δραγώνα
Ειδ. Γραμματέα κ. Μιχαήλ Κοντογιάννη
Διευθύντρια ΣΕΠΕΔ κ. Ευσταθία Φουσέκη
Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης
ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕΘέμα: Αίτημα για συνάντηση

Κυρία Υπουργέ,
Σε συνέχεια του Υπομνήματος που σας στείλαμε με αφορμή το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, θέλουμε να σας εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκεια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων για την άρ-νηση του
Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ να αναγνωρίσει το σημαντικό έργο που αυτοί επιτελούν στους κόλπους της εκπαίδευσης και μάλιστα σε έναν τομέα ο οποίος προωθεί τις νεότερες παιδαγωγικές αντιλήψεις και υπηρετεί το μεγάλο αγαθό για τον άνθρωπο, για την εκπαίδευση και για την κοινωνία γενικότερα, τον Πολιτισμό, που σύμφωνα με τις εξαγγελίες θεωρείται πυλώνας του Νέου Σχολείου. Μάταια παρακολουθούμε, εδώ και χρόνια, την κάθε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να εξαγγέλλει το ενδιαφέρον της για τον Πολιτισμό και να επισημαίνει την βαρύτητα που του δίνει. Στην πράξη, όμως, αδιαφορεί, αφήνοντας τους Υπευθύνους όχι μόνο να αντεπεξέλθουν με τις δικές τους αποκλειστικά δυνάμεις –κάτι το οποίο αδιαμφισβήτητα το επιτυγχάνουν με άριστα αποτελέσματα– αλλά και αγνοώντας επιδεικτικά την προσφορά τους σε διοικητικό, καθοδηγητικό, επιμορφωτικό, παιδαγωγικό και διδακτικό επίπεδο.
Κυρία Υπουργέ, επειδή δεν θέλουμε να πιστεύουμε, όπως πολύ έντονα φημολογείται, ότι πορευόμαστε προς μια κατάργηση ενός θεσμού που δοκιμάστηκε και πέτυχε ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα, χωρίς καμιά διαβούλευση και καμιά αξιολόγηση, ζητούμε να ορίσετε μια συνάντηση με το Δ.Σ. της Ένωσής μας, ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε το έργο μας και να συζητήσουμε τις δυνατότητες βελτίωσης του θεσμού καθώς και τα δίκαια αιτήματα που αφορούν στην αναγνώριση των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων ως στελεχών της Εκπαίδευσης και στη μοριοδότηση της θέσης τους με αναδρομική ισχύ. Θεωρούμε ότι αυτά είναι τα ελάχιστα που μπορούν να γίνουν σε σχέση με το σημαντικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει και που ευχόμαστε να δώσετε τη δυνατότητα να συνεχίσουν να διαδραματίζουν με την προσφορά τους οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε ένα αναβαθμισμένο υποστηρικτικό πλαίσιο δομής και λειτουργίας.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Χάρη Αλεξάκη
Η Γενική Γραμματέας
Ειρήνη Μωσαΐδου

Επιστολή προς Υπουργό ΔΒΜΘ

e-mail: peepothe@gmail.com

http://peepothe.blogspot.com/

Πληροφορίες: Χάρη Αλεξάκη, 6942989329

Ειρήνη Μωσαΐδου

Αρ. Πρωτ.: 66/2010

Αθήνα, 21/5/2010


Προς :

- Υπουργό Παιδείας ΔΒΜΘ

κ. Άννα Διαμαντοπούλου

- Υφυπουργό Παιδείας ΔΒΜΘ

κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου

- Υφυπουργό Παιδείας ΔΒΜΘ

κ. Ιωάννη Πανάρετο

Κοιν:

- Γεν. Γραμματέα κ. Βασίλειο Κουλαϊδή
- Ειδ. Γραμματέα κ. Θάλεια Δραγώνα
- Ειδ. Γραμματέα κ. Μιχαήλ Κοντογιάννη
- Διευθύντρια ΣΕΠΕΔ κ. Ευσταθία Φουσέκη

- Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης

- ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕ


Θέμα: Αίτημα για συνάντηση


Κυρία Υπουργέ,

Σε συνέχεια του Υπομνήματος που σας στείλαμε με αφορμή το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, θέλουμε να σας εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκεια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων για την άρνηση τουΥπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ να αναγνωρίσει το σημαντικό έργο που αυτοί επιτελούν στους κόλπους της εκπαίδευσης και μάλιστα σε έναν τομέα ο οποίος προωθεί τις νεότερες παιδαγωγικές αντιλήψεις και υπηρετεί το μεγάλο αγαθό για τον άνθρωπο, για την εκπαίδευση και για την κοινωνία γενικότερα, τον Πολιτισμό. Μάταια παρακολουθούμε, εδώ και χρόνια, την κάθε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να εξαγγέλλει το ενδιαφέρον της για τον Πολιτισμό και να επισημαίνει την βαρύτητα που του δίνει. Στην πράξη, όμως, αδιαφορεί, αφήνοντας τους Υπευθύνους όχι μόνο να αντεπεξέλθουν με τις δικές τους αποκλειστικά δυνάμεις –κάτι το οποίο αδιαμφισβήτητα το επιτυγχάνουν με άριστα αποτελέσματα– αλλά και αγνοώντας επιδεικτικά την προσφορά τους σε διοικητικό, καθοδηγητικό, επιμορφωτικό, παιδαγωγικό και διδακτικό επίπεδο.

Κυρία Υπουργέ, επειδή δεν θέλουμε να πιστεύουμε, όπως πολύ έντονα φημολογείται, ότι πορευόμαστε προς μια κατάργηση ενός θεσμού που δοκιμάστηκε και πέτυχε ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα, χωρίς καμιά διαβούλευση και καμιά αξιολόγηση, ζητούμε να ορίσετε μια συνάντηση με το Δ.Σ. της Ένωσής μας, ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε το έργο μας και να συζητήσουμε τις δυνατότητες βελτίωσης του θεσμού καθώς και τα δίκαια αιτήματα που αφορούν στην αναγνώριση των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων ως στελεχών της Εκπαίδευσης και στη μοριοδότηση της θέσης τους με αναδρομική ισχύ. Θεωρούμε ότι αυτά είναι τα ελάχιστα που μπορούν να γίνουν σε σχέση με το σημαντικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει και που ευχόμαστε να δώσετε τη δυνατότητα να συνεχίσουν να διαδραματίζουν με την προσφορά τους οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε ένα αναβαθμισμένο υποστηρικτικό πλαίσιο δομής και λειτουργίας.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Χάρη Αλεξάκη

Η Γενική Γραμματέας

Ειρήνη Μωσαΐδου

12 Μαΐ 2010

Υπόμνημα για την ένταξη, μοριοδότηση & επιλογή των ΥΠΟΚΑ στα στελέχη της εκπαίδευσης

e-mail: peepothe@gmail.com
http://peepothe.blogspot.com/
Πληροφορίες: Χάρη Αλεξάκη τηλ: 6942989329
Ειρήνη Μωσαΐδου τηλ. 6974508285
Αρ. Πρωτ.:65 /2010
Αθήνα, 4/5/2010

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Προς :
1. Υπουργό Παιδείας ΔΒΜ και Θρησκευμάτων
κ. Άννα Διαμαντοπούλου
2. Υφυπουργό κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου

Κοιν: Γενικό Γραμματέα κ. Βασίλειο Κουλαϊδή
Ειδ. Γραμματέα κ. Θάλεια Δραγώνα
Ειδ. Γραμματέα: κ. Μιχαήλ Κοντογιάννη
Διευθύντρια Σ.Ε.Π.Ε.Δ: κ. Ευσταθία ΦουσέκηΘέμα: Ένταξη των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων στα στελέχη της Εκπαίδευσης και μοριοδότηση της θέσης στην επιλογή των στελεχών

Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή με θέμα «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευ-τικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», σας υπενθυμίζουμε τα αιτήματά μας που αφορούν στην αναβάθμιση του ρόλου των Υπευθύνων Πολιτιστι-κών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων σχετικά με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. Ζητούμε να ληφθούν υπόψη και να μη καταστρατηγηθεί ένας θεσμός που, από το 2003 για τους Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων και γενικότερα από το 1992 ως θεσμός των Σχολικών Δραστηριοτήτων, έχει να επιδείξει μόνο αξιοζήλευτα αποτελέσματα.
Επισημαίνουμε ότι οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων, που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, επιτελούν έργο παιδαγωγικό, καθοδηγητικό-διοικητικό και επιμορφωτικό συγχρόνως. Επιλέγονται με κριτήρια παρόμοια με αυτά των υπολοίπων στελεχών της Εκπαίδευσης και παρουσιάζουν την ιδιαιτερότητα να μην έχουν ως αντικείμενο ένα μόνο επιστημονικό πεδίο αλλά να λειτουργούν με βάση τη συνεργασία των επιστημών και των τεχνών με-ταξύ τους. Για την υλοποίηση των σχολικών δράσεων στο χώρο του πολιτισμού, ο μαθητής τοποθετείται «στο επίκεντρο» και δημιουργούνται οι συνθήκες του «σχολείου δημιουργικής μάθησης», χαρακτηριστικά τα οποία εγγράφονται στον προγραμματισμό του Νέου Σχολείου. Ο θεσμός των Υπευθύνων Πολιτιστι-κών Θεμάτων, και των Καινοτόμων δράσεων γενικότερα, είναι ένας θεσμός που δοκιμάστηκε και απέδει-ξε ότι συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας αντίληψης για το σχολείο.
Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώ-νων (ΥΠΟΚΑ) προκύπτουν από την Υπουργική Απόφαση 60990/Γ7/19-06-2006 (ΦΕΚ126 τ.ΠΑΡ/13-07-2006). Ειδικότερα το διοικητικό και το εκπαιδευτικό έργο τους περιλαμβάνει:

1. Διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων που αφορούν στο αντικείμενο απασχόλησής τους, εφόσον λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη-σκευμάτων, της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ, της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των σχολικών μονάδων.
2. Προγραμματισμό και απολογισμό δράσεων κάθε σχολικής χρονιάς.
3. Οργανωτική, συμβουλευτική και επιμορφωτική δράση, μέσα από την οποία στηρίζεται ο διαρκής χαρακτήρας που πρέπει να έχουν τα Πολιτιστικά Προγράμματα, η Πολιτιστική και Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση στο σχολείο. Στην επιμορφωτική δράση περιλαμβάνεται και η διοργάνωση και ο συντονισμός ημερίδων, σεμιναρίων, εργαστηρίων σε ποικίλες θεματικές, σύμ-φωνα με τα αιτήματα των εκπαιδευτικών της κάθε Διεύθυνσης.
4. Είναι εμψυχωτές των πολιτιστικών προγραμμάτων, στα οποία το μη υποχρεωτικό της δράσης, η ανοιχτή επιλογή θέματος και ο σχεδιασμός σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα της κάθε σχολικής ομά-δας, καθώς και η απελευθέρωση από τη ρουτίνα και τη βαθμολόγηση έχουν ως αποτέλεσμα την αίσθηση ελευθερίας, τη συμμετοχή και έκφραση όλων των παιδιών και την ενίσχυση της δημι-ουργικότητας.
5. Οι ΥΠΟΚΑ Δ.Ε., ως μέλη Οργανωτικών και Κριτικών επιτροπών, λειτούργησαν ως κομβικοί συ-ντονιστές, αφού επί σειρά ετών διοργάνωσαν τους Μαθητικούς Περιφερειακούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες.
6. Οι ΥΠΟΚΑ Π.Ε. & Δ.Ε. διοργανώνουν τοπικές Μαθητικές Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις, Φεστιβάλ Έκφρασης & Δημιουργίας, Πολιτιστικές Εβδομάδες, Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις & Μεγάλες Γιορ-τές Πολιτισμού, που ανοίγουν τα στενά όρια του σχολείου και καλλιεργούν το διαπολιτισμικό διά-λογο των σχολείων με την πολυπολιτισμική κοινωνία που τα περιβάλλει και δίνουν φως σε ένα θεσμοθετημένο σχολείο που περνάει μεγάλη κρίση.
7. Μπορούν να στηρίξουν και να εμπλουτίσουν το «Νέο Σχολείο» με πολύτιμο υλικό καλών πρακτι-κών το οποίο έχουν συγκεντρώσει ή συγκροτήσει, καθώς και με νέο υλικό που θα δημιουργηθεί με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών που συντονίζουν ομάδες μαθητών στο πλαίσιο των προαιρετι-κών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν και πρέπει να ενισχυθούν στο «Νέο σχολείο».
8. Εστιάζοντας, επίσης, στη δυναμική των προαιρετικών προγραμμάτων, επισημαίνουμε ότι αυτά αποτέλεσαν το μοναδικό ίσως στο ελληνικό σχολείο υποστηρικτικό πλαίσιο εκδήλωσης πρωτο-βουλιών που ξεκίνησαν από τη βάση. Και στο πλαίσιο αυτό άλλαξε η οπτική και η στάση πολλών εκπαιδευτικών ως προς τη διαδικασία της μάθησης, έγιναν αποδεκτές διάφορες μορφές αυτοαξι-ολόγησης (συζήτηση, ερωτηματολόγιο, τήρηση ημερολογίου, παρουσίαση προγράμματος κ.α.) και διαμορφώθηκε μια νέα σχέση ανάμεσα σε διδάσκοντες και διδασκομένους.

Αυτές τις μέρες όλη η Ελλάδα πάλλεται στους ήχους των Πολιτιστικών Εβδομάδων, των μαθητικών Φεστιβάλ και των Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, που διοργανώνονται σχεδόν παντού, από τους Υπεύθυ-νους Πολιτιστικών Θεμάτων Δ.Ε. & Π. Ε. και τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους, μα και από το κάθε σχο-λείο ξεχωριστά, που πανηγυρικά παρουσιάζει, πριν το τέλος της χρονιάς, τα πολιτιστικά και τα άλλα του προγράμματα στο ευρύ κοινό της εκπαιδευτικής του κοινότητας.

Κυρία Υπουργέ, Κυρία Υφυπουργέ,
όλα τα ανωτέρω, καταδεικνύουν ότι ο ρόλος των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνι-κών Αγώνων είναι παιδαγωγικός, έχει καινοτόμο χαρακτήρα και συγχρόνως προϋποθέτει βαθιά γνώση και εμπειρία σε διοικητικό και οργανωτικό έργο, στοιχεία απαραίτητα στη σύσταση του «Νέου Σχολείου». Για όλους αυτούς τους λόγους

ΖΗΤΑΜΕ

Α) Την ένταξη των «Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων» στα στελέχη της Εκπαίδευσης με όλες τις συνακόλουθες διευθετήσεις που αυτό συνεπάγεται για το σχέδιο νόμου.
Β) Τη μοριοδότηση της θητείας τους, για το παιδαγωγικό, επιμορφωτικό και το διοικητικό τους έργο, για τη διεκδίκηση οποιασδήποτε θέσης στελέχους, με αναδρομική ισχύ.
Γ) Τη θεσμοθέτηση «ζώνης καινοτομιών» μέσα στο σχολικό πρόγραμμα για τη διευκόλυνση και την αποτελεσματικότερη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων πολιτιστικού χαρακτήρα.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Χάρη Αλεξάκη

Η Γενική Γραμματέας
Ειρήνη Μωσαΐδου

«Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση» - Παρατηρήσεις - Επισκόπηση των παρουσιάσεων στην Ενότητα του Πολιτισμού & Προτάσεις

e-mail: peepothe @gmail.com
(blog) http://peepothe.blogspot.com/
Πληροφορίες: Χάρη Αλεξάκη τηλ: 6942989329

Αρ. Πρωτ.:64/2010
Αθήνα, 3/4/2010

Προς: Διευθύντρια ΣΕΠΕΔ
κ. Έφη Φουσέκη

Κοιν.: κ. Άρη ΠερουλάκηΓενικές Παρατηρήσεις - Σύντομη Επισκόπηση των παρουσιάσεων στην Ενότητα του Πολιτισμού & Προτάσεις

Ένας μεγάλος αριθμός από τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν είχε γίνει στο πλαίσιο του προαιρετικού χαρακτήρα των σχολικών δραστηριοτήτων (Πολιτιστικά Προγράμματα, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας). Το μη υποχρεωτικό της δράσης, η ανοιχτή επιλογή θέματος και ο σχεδιασμός σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα της κάθε σχολικής ομάδας, καθώς και η απελευθέρωση από τη ρουτίνα και τη βαθμολόγηση, έχουν ως αποτέλεσμα την αίσθηση ελευθερίας, τη συμμετοχή και έκφραση όλων των παιδιών και την ενίσχυση της δημιουργικότητας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι, στο διάλογο που έγινε στο τέλος των παρουσιάσεων, αρκετοί ήσαν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εξέφρασαν το φόβο τους για την αποτυχία των δημιουργικών δραστηριοτήτων και των καινοτόμων δράσεων, αν αυτές μπουν σε υποχρεωτικό και ανταγωνιστικό πλαίσιο, ως ένα ακόμη μάθημα, για το οποίο δεν θα υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης επιλογής.

Ως προς τις δράσεις που παρουσιάστηκαν, θα μπορούσε να γίνει η εξής διάκριση, εκτός από αυτήν που αφορά τις θεματικές:
1. Εκπαιδευτικοί που καινοτομούν στο πλαίσιο του μαθήματός τους: εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας, χρήση νέων τεχνικών κ.ά., όπου όμως δε συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό της καινοτομίας τα παιδιά.
2. Εκπαιδευτικοί που έχουν «καινοτόμο» δραστηριότητα όχι αναγκαστικά σε σχέση με τη διδασκαλία: καλλιτέχνες, ερευνητές, συλλέκτες, λαογράφοι…
3. Εκπαιδευτικοί που καινοτομούν σε συνεργασία με τα παιδιά της τάξης τους.

Ερώτημα: το Υπουργείο ποια/ποιες κατηγορίες προκρίνει για ανάδειξη;

Σημείωση: Μια διαφορετική κατηγορία θα μπορούσαν να θεωρηθούν τα καινοτόμα σχολεία, όπου εναλλακτικές προσεγγίσεις εφαρμόζονται και δοκιμάζονται από περισσότερους εκπαιδευτικούς (ή και όλους μιας σχολικής μονάδας), σε συνεργασία.
Ακόμα σημαντικοί παράγοντες είναι:
 Η διάχυση της καινοτομίας στη σχολική μονάδα
 Η εξάσκηση της καλής πρακτικής, όχι ευκαιριακά αλλά και σε επόμενες χρονιές
 Η συνέχιση της καλής πρακτικής- καινοτόμου δράσης στη σχολική μονάδα, ακόμα και αν ο/η εκπαιδευτικός αλλάξει σχολείο.
 Η γενίκευσή της ως πρακτική σε πέρα από τα όρια ενός συγκεκριμένου μαθήματος
 Η ελεύθερη επιλογή της
 Η υποστήριξη της πρωτοβουλίας όχι μόνο με την τελική επιβράβευσή της αλλά και κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της.

• Ο όρος Αριστεία και ο ανταγωνισμός, καθώς και τύπος αξιολόγησης που υποκρύπτει, πιστεύουμε ότι βρίσκει (και θα βρίσκει) αντίθετους πολλούς εκπαιδευτικούς, και μάλιστα το πιο ανήσυχο και το πιο καινοτόμο κομμάτι τους. Έτσι, όχι μόνο δε θα συμμετέχουν στο νέο θεσμό, αλλά θα τον μποϊκοτάρουν (βλέπε το αντίστοιχο της Ευέλικτης Ζώνης στο Δημοτικό και παλαιότερα στο Γυμνάσιο).
• Η διαφορετική προσέγγιση της σχολικής πραγματικότητας, η πραγματική καινοτομία, δε γίνεται για να βραβευτεί ή να δημοσιευτεί (εκτός αν αποτελεί τμήμα μιας ερευνητικής διαδικασίας), αλλά για να αντιμετωπίσει τις καθημερινές αγκυλώσεις και δυσκολίες της σχολικής διαδικασίας, να βρει λύσεις σε συνθήκες δύσκολες, σε καταστάσεις που φαίνονται αδιέξοδες.
• Στις περιπτώσεις αυτές η καινοτομία είναι ουσιαστική, γιατί δημιουργεί νέα παιδαγωγικά εργαλεία, που αποτελούν καλές πρακτικές και συχνά μοναδικές λύσεις για την ένταξη των παιδιών και για την παίδευσή τους.
• Ίσως θα έπρεπε να αναζητηθούν όχι άριστες και επιβραβεύσιμες δράσεις, αλλά πρωτότυπες καλές πρακτικές τις οποίες οι εκπαιδευτικοί θα ήθελαν να μοιραστούν μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τους συναδέλφους τους ή τοπικών διοργανώσεων παρουσίασης καλών πρακτικών από τους υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και κεντρικών από τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ.
• Ίσως θα έπρεπε να αναζητηθούν επίσης και άλλες μορφές επιβράβευσης, όπως για παράδειγμα παροχή κινήτρων: παρουσιάσεις των εργασιών σε Forum, μοριοδότηση, δημιουργία υποστηριχτικών δομών στο σχολείο, ευελιξία στο ωρολόγιο πρόγραμμα κλπ.


Επίσης, είναι σημαντικό να συζητηθεί τι εννοούμε ως καινοτομία.
Κάτι που έγινε εμφανές, από τις παρουσιάσεις τουλάχιστον που παρακολουθήσαμε, ήταν οι διαφορετικές αντιλήψεις, καθώς και οι διαφορετικές αφετηρίες.

• Για κάποιους ήταν η πρώτη τους προσπάθεια να δουλέψουν λίγο διαφορετικά ένα μάθημα, και ένοιωθαν ενθουσιασμό από το αποτέλεσμα.
• Για άλλους οι μικρές αυτές αλλαγές ήταν ήδη κατακτημένες και διόλου καινοτόμες, ενώ καινοτομία ήταν η προσπάθεια πιο σύνθετων και απαιτητικών δράσεων.
• Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας ότι και στις δυο περιπτώσεις ο εκπαιδευτικός καινοτομεί και θα πρέπει να ενισχυθεί γι’ αυτό, όμως τι θεωρούμε καλή πρακτική και πόσοι είναι έτοιμοι να την εφαρμόσουν;
Από τις παρουσιάσεις των δράσεων που παρακολουθήσαμε θα μπορούσαν να ξεχωρίσουν οι εξής:
«Δείξε μου τα παπούτσια μου να σου πω ποιος είσαι» και «Οδός Ονείρων», ταινίες, από το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου. Θεσσαλονίκης. Ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη δουλειά, με εμφανή τη φρεσκάδα των παιδιών.
«Εκπαιδευτική ταινία για πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις», Ουρανία Εξάρχου (Δ/βάθμια Εκπ/ση) Η παρουσίαση αναδείκνυε και τις ανάγκες (τοπική κοινωνία, περιβαλλοντικά προβλήματα, παιδαγωγικές παράμετροι) που «γέννησαν» αυτή τη δουλειά, καθώς και τη συμμετοχή των παιδιών.
«Η συμβίωση σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία», 8ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, 1ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Αν και δεν έγινε εμφανής από την παρουσίαση η έκταση της δράσης, αφού παρουσιάστηκαν τα έργα 2-3 παιδιών, φαίνεται να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας και πολύχρονων δράσεων.
«Weddings are made in Heaven», Αρβαντά Αγγελική και Μιχάλης Φειδάκης (διαφορετικά σχολεία, σύμπραξη). Συμμετοχή σε Ευρωασιατικό δίκτυο, με θέμα που ενδιέφερε τα παιδιά και δημιούργησε γέφυρες επικοινωνίας.
Επίσης από τις πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών:
Μαθήματα βιολογίας, Χριστοφοράτου Σουλτάνα. Η διδασκαλία της βιολογίας πολυτροπικά (στίχοι, μυθοπλασία, δραματοποίηση)
Μουσική βιβλιοθήκη με δυνατότητα πρόσβασης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Τσαμπατζίδης Θεόδωρος. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία που ανοίγει δυνατότητες στη γρήγορη μετατροπή και «ανάγνωση» μουσικών συμβόλων από άτομα με δυσκολίες στην όραση.
Ενδιαφέρον και το «Μουσείο» που έχει στήσει ο εκπαιδευτικός Κοτσανάς Κων/νος, με ανακατασκευές μηχανισμών της αρχαιότητας (προσωπική πρωτοβουλία, έξω από τα σχολικά πλαίσια)
Παρατήρηση: αρκετές από τις δράσεις αφορούσαν στη διδασκαλία ξένων γλωσσών.
Πάντως, τα προγράμματα που παρακολουθήσαμε ήταν ενδεικτικά, με την έννοια ότι παρόμοια, αλλά και με μεγαλύτερη εμβάθυνση και διαθεματικότητα, και συχνά καλύπτοντας περισσότερες όψεις αυτού που θα ονομάζαμε καινοτομία, πραγματοποιούνται σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι καινοτόμες δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν, όπως και άλλες που υλοποιούνται στις Δ/νσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης, σε τοπικές ημερίδες και να εμπλουτίσουν τα τοπικά Μαθητικά Φεστιβάλ Έκφρασης και Δημιουργίας - Ετήσιες εβδομάδες Καλλιτεχνικής Έκφρασης, με επιμόρφωση της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, παρουσιάσεις, συζητήσεις και εργαστήρια.*

Στις όποιες επιτροπές επιλογής, θα πρέπει να συμμετέχουν μάχιμοι εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούν καινοτόμα προγράμματα, καθώς και οι Υπεύθυνοι των Σχολικών Δραστηριοτήτων, που βρίσκονται χρόνια μέσα στη σχολική πραγματικότητα και ξέρουν τι είναι ήδη μια πρακτική, που συχνά έχει πραγματοποιηθεί - άρα έχει πάψει να έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας (μερικές τέτοιες δράσεις παρουσιάστηκαν στις 13 Μαρτίου) και τι καινοτομεί επί της ουσίας.

Ακόμα, για να έχει ουσιαστική επιτυχία μια ηλεκτρονική πλατφόρμα με εργασίες καινοτόμες, θέλει αρκετή επεξεργασία (λέξεις κλειδιά, φόρουμ...)
Κλείνοντας, κάτι που αξίζει να σημειωθεί, σε σχέση με το ζήτημα των μεταπτυχιακών σπουδών των εκπαιδευτικών, εκφράστηκε το αίτημα να ανοίξουν οι δρόμοι των Μεταπτυχιακών Τμημάτων των Πανεπιστημίων και στην Ελλάδα, όπως στις χώρες της Ευρώπης, χωρίς εξετάσεις εισαγωγής σε αυτά.
Καλό Πάσχα!

Χάρη Αλεξάκη
Πρόεδρος ΠΕΕΠΟΘΕ
ΥΠΟΚΑ ΔΙ. Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας

Καλλιόπη Κύρδη
ΥΠΟΚΑ ΔΙ. Π.Ε. Α΄ Αθήνας
.

1η Επιστολή προς τη νέα Διευθύντρια ΣΕΠΕΔ

e-mail: peepothe @gmail.com
(blog) http://peepothe.blogspot.com/
Πληροφορίες: Χάρη Αλεξάκη τηλ: 6942989329

Αρ. Πρωτ.:63/2010
Αθήνα, 13/3/2010

Προς: Διευθύντρια ΣΕΠΕΔ
Κα Έφη Φουσέκη

Κοιν.: 1. Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής
2. ΟΛΜΕ
3. ΔΟΕ
4. ΟΙΕΛΕ


Αξιότιμη κυρία Φουσέκη,

Σας συγχαίρουμε για την ανάληψη των καθηκόντων σας ως Διευθύντριας της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων. Πιστεύουμε ότι η τοποθέτησή σας στη θέση αυτή θα αποτελέσει ένα νέο ξεκίνημα συνεργασίας με τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και μιας νέας παραγωγικής και αποτελεσματικής επικοινωνίας μαζί τους.
Λαμβάνοντας υπόψη τη συζήτηση που είχαμε σχετικά με την ενδεχόμενη αναμόρφωση των Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων και τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σας καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις του Δ.Σ.:
1) Να μετατραπούν οι Αγώνες σε Πολύτεχνα Φεστιβάλ Μαθητικής Καλλιτεχνικής Έκφρασης χωρίς διαγωνιστικό χαρακτήρα.
2) Να οργανώνονται σε ετήσια βάση με διάρκεια μιας εβδομάδας.
3) Να είναι ανοιχτά σε όλες τις μορφές τέχνης να συμπεριλάβουν δηλαδή εκτός από το Θέατρο, Χορό, Ζωγραφική, Μουσική και Κινηματογράφο, Φωτογραφία, Κόμικς κ.ά. ανάλογα με τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας.
4) Να έχουν διαφορετικά θέματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κάθε περιοχής και για τον καθορισμό του θέματος του Φεστιβάλ πρωτεύοντα ρόλο να παίζει η γνώμη της εκπαιδευτικής κοινότητας και του Υπευθύνου Πολιτιστικών, που συνεργάζεται, στηρίζει και εμψυχώνει τις δράσεις της.
5) Στο πλαίσιο των φεστιβάλ, να θεσμοθετηθούν πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ σχολείων διαφορετικών Διευθύνσεων.
6) Να συγκροτείται οργανωτική επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Υπεύθυνους Πολιτιστικών (καθώς και έναν εκπρόσωπο του Δήμου εφόσον τα κονδύλια θα διατίθενται από αυτόν).
7) Να συγκροτείται συμβουλευτική επιτροπή, στελεχωμένη από καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς με ειδικά προσόντα για την κάθε τέχνη, η οποία θα υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς-εμψυχωτές, όχι μόνο λίγο πριν από το Φεστιβάλ, μα στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, και θα τροφοδοτεί τις μαθητικές ομάδες που ασχολούνται με καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
8) Να θεσμοθετηθεί ένα κονδύλι αποκλειστικά για την οικονομική κάλυψη των τοπικών φεστιβάλ το οποίο να διαχειρίζονται οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών.
9) Αντίστοιχα Φεστιβάλ να διοργανώνονται και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ειδικά για τις 2 τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.
10) Στο βαθμό που δεν υπάρχουν ακόμη Μαθητικά Πολιτιστικά Κέντρα με τους απαραίτητους χώρους έκφρασης & δημιουργίας για όλα τα σχολεία, να γίνουν ειδικά μνημόνια συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων με τους Δήμους (Υπουργείο Εσωτερικών), τα οποία θα θεσμοθετούν το άνοιγμα των πολιτιστικών χώρων των Δήμων στην εκπαιδευτική κοινότητα για τα Φεστιβάλ και άλλες εκδηλώσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος, χωρίς να χρειάζεται να παρακαλεί κανείς τον ένα Δήμαρχο μετά τον άλλο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας να συζητήσουμε από κοινού τα θέματα που αφορούν τους Υπευθύνους Πολιτιστικών Θεμάτων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία.


Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Χάρη Αλεξάκη

Η Γεν. Γραμματέας
Ειρήνη Μωσαΐδου