12 Μαΐ 2010

Υπόμνημα για την ένταξη, μοριοδότηση & επιλογή των ΥΠΟΚΑ στα στελέχη της εκπαίδευσης

e-mail: peepothe@gmail.com
http://peepothe.blogspot.com/
Πληροφορίες: Χάρη Αλεξάκη τηλ: 6942989329
Ειρήνη Μωσαΐδου τηλ. 6974508285
Αρ. Πρωτ.:65 /2010
Αθήνα, 4/5/2010

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Προς :
1. Υπουργό Παιδείας ΔΒΜ και Θρησκευμάτων
κ. Άννα Διαμαντοπούλου
2. Υφυπουργό κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου

Κοιν: Γενικό Γραμματέα κ. Βασίλειο Κουλαϊδή
Ειδ. Γραμματέα κ. Θάλεια Δραγώνα
Ειδ. Γραμματέα: κ. Μιχαήλ Κοντογιάννη
Διευθύντρια Σ.Ε.Π.Ε.Δ: κ. Ευσταθία ΦουσέκηΘέμα: Ένταξη των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων στα στελέχη της Εκπαίδευσης και μοριοδότηση της θέσης στην επιλογή των στελεχών

Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή με θέμα «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευ-τικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», σας υπενθυμίζουμε τα αιτήματά μας που αφορούν στην αναβάθμιση του ρόλου των Υπευθύνων Πολιτιστι-κών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων σχετικά με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. Ζητούμε να ληφθούν υπόψη και να μη καταστρατηγηθεί ένας θεσμός που, από το 2003 για τους Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων και γενικότερα από το 1992 ως θεσμός των Σχολικών Δραστηριοτήτων, έχει να επιδείξει μόνο αξιοζήλευτα αποτελέσματα.
Επισημαίνουμε ότι οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων, που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, επιτελούν έργο παιδαγωγικό, καθοδηγητικό-διοικητικό και επιμορφωτικό συγχρόνως. Επιλέγονται με κριτήρια παρόμοια με αυτά των υπολοίπων στελεχών της Εκπαίδευσης και παρουσιάζουν την ιδιαιτερότητα να μην έχουν ως αντικείμενο ένα μόνο επιστημονικό πεδίο αλλά να λειτουργούν με βάση τη συνεργασία των επιστημών και των τεχνών με-ταξύ τους. Για την υλοποίηση των σχολικών δράσεων στο χώρο του πολιτισμού, ο μαθητής τοποθετείται «στο επίκεντρο» και δημιουργούνται οι συνθήκες του «σχολείου δημιουργικής μάθησης», χαρακτηριστικά τα οποία εγγράφονται στον προγραμματισμό του Νέου Σχολείου. Ο θεσμός των Υπευθύνων Πολιτιστι-κών Θεμάτων, και των Καινοτόμων δράσεων γενικότερα, είναι ένας θεσμός που δοκιμάστηκε και απέδει-ξε ότι συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας αντίληψης για το σχολείο.
Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώ-νων (ΥΠΟΚΑ) προκύπτουν από την Υπουργική Απόφαση 60990/Γ7/19-06-2006 (ΦΕΚ126 τ.ΠΑΡ/13-07-2006). Ειδικότερα το διοικητικό και το εκπαιδευτικό έργο τους περιλαμβάνει:

1. Διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων που αφορούν στο αντικείμενο απασχόλησής τους, εφόσον λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη-σκευμάτων, της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ, της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των σχολικών μονάδων.
2. Προγραμματισμό και απολογισμό δράσεων κάθε σχολικής χρονιάς.
3. Οργανωτική, συμβουλευτική και επιμορφωτική δράση, μέσα από την οποία στηρίζεται ο διαρκής χαρακτήρας που πρέπει να έχουν τα Πολιτιστικά Προγράμματα, η Πολιτιστική και Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση στο σχολείο. Στην επιμορφωτική δράση περιλαμβάνεται και η διοργάνωση και ο συντονισμός ημερίδων, σεμιναρίων, εργαστηρίων σε ποικίλες θεματικές, σύμ-φωνα με τα αιτήματα των εκπαιδευτικών της κάθε Διεύθυνσης.
4. Είναι εμψυχωτές των πολιτιστικών προγραμμάτων, στα οποία το μη υποχρεωτικό της δράσης, η ανοιχτή επιλογή θέματος και ο σχεδιασμός σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα της κάθε σχολικής ομά-δας, καθώς και η απελευθέρωση από τη ρουτίνα και τη βαθμολόγηση έχουν ως αποτέλεσμα την αίσθηση ελευθερίας, τη συμμετοχή και έκφραση όλων των παιδιών και την ενίσχυση της δημι-ουργικότητας.
5. Οι ΥΠΟΚΑ Δ.Ε., ως μέλη Οργανωτικών και Κριτικών επιτροπών, λειτούργησαν ως κομβικοί συ-ντονιστές, αφού επί σειρά ετών διοργάνωσαν τους Μαθητικούς Περιφερειακούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες.
6. Οι ΥΠΟΚΑ Π.Ε. & Δ.Ε. διοργανώνουν τοπικές Μαθητικές Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις, Φεστιβάλ Έκφρασης & Δημιουργίας, Πολιτιστικές Εβδομάδες, Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις & Μεγάλες Γιορ-τές Πολιτισμού, που ανοίγουν τα στενά όρια του σχολείου και καλλιεργούν το διαπολιτισμικό διά-λογο των σχολείων με την πολυπολιτισμική κοινωνία που τα περιβάλλει και δίνουν φως σε ένα θεσμοθετημένο σχολείο που περνάει μεγάλη κρίση.
7. Μπορούν να στηρίξουν και να εμπλουτίσουν το «Νέο Σχολείο» με πολύτιμο υλικό καλών πρακτι-κών το οποίο έχουν συγκεντρώσει ή συγκροτήσει, καθώς και με νέο υλικό που θα δημιουργηθεί με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών που συντονίζουν ομάδες μαθητών στο πλαίσιο των προαιρετι-κών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν και πρέπει να ενισχυθούν στο «Νέο σχολείο».
8. Εστιάζοντας, επίσης, στη δυναμική των προαιρετικών προγραμμάτων, επισημαίνουμε ότι αυτά αποτέλεσαν το μοναδικό ίσως στο ελληνικό σχολείο υποστηρικτικό πλαίσιο εκδήλωσης πρωτο-βουλιών που ξεκίνησαν από τη βάση. Και στο πλαίσιο αυτό άλλαξε η οπτική και η στάση πολλών εκπαιδευτικών ως προς τη διαδικασία της μάθησης, έγιναν αποδεκτές διάφορες μορφές αυτοαξι-ολόγησης (συζήτηση, ερωτηματολόγιο, τήρηση ημερολογίου, παρουσίαση προγράμματος κ.α.) και διαμορφώθηκε μια νέα σχέση ανάμεσα σε διδάσκοντες και διδασκομένους.

Αυτές τις μέρες όλη η Ελλάδα πάλλεται στους ήχους των Πολιτιστικών Εβδομάδων, των μαθητικών Φεστιβάλ και των Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, που διοργανώνονται σχεδόν παντού, από τους Υπεύθυ-νους Πολιτιστικών Θεμάτων Δ.Ε. & Π. Ε. και τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους, μα και από το κάθε σχο-λείο ξεχωριστά, που πανηγυρικά παρουσιάζει, πριν το τέλος της χρονιάς, τα πολιτιστικά και τα άλλα του προγράμματα στο ευρύ κοινό της εκπαιδευτικής του κοινότητας.

Κυρία Υπουργέ, Κυρία Υφυπουργέ,
όλα τα ανωτέρω, καταδεικνύουν ότι ο ρόλος των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνι-κών Αγώνων είναι παιδαγωγικός, έχει καινοτόμο χαρακτήρα και συγχρόνως προϋποθέτει βαθιά γνώση και εμπειρία σε διοικητικό και οργανωτικό έργο, στοιχεία απαραίτητα στη σύσταση του «Νέου Σχολείου». Για όλους αυτούς τους λόγους

ΖΗΤΑΜΕ

Α) Την ένταξη των «Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων» στα στελέχη της Εκπαίδευσης με όλες τις συνακόλουθες διευθετήσεις που αυτό συνεπάγεται για το σχέδιο νόμου.
Β) Τη μοριοδότηση της θητείας τους, για το παιδαγωγικό, επιμορφωτικό και το διοικητικό τους έργο, για τη διεκδίκηση οποιασδήποτε θέσης στελέχους, με αναδρομική ισχύ.
Γ) Τη θεσμοθέτηση «ζώνης καινοτομιών» μέσα στο σχολικό πρόγραμμα για τη διευκόλυνση και την αποτελεσματικότερη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων πολιτιστικού χαρακτήρα.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Χάρη Αλεξάκη

Η Γενική Γραμματέας
Ειρήνη Μωσαΐδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου