12 Μαΐ 2010

1η Επιστολή προς τη νέα Διευθύντρια ΣΕΠΕΔ

e-mail: peepothe @gmail.com
(blog) http://peepothe.blogspot.com/
Πληροφορίες: Χάρη Αλεξάκη τηλ: 6942989329

Αρ. Πρωτ.:63/2010
Αθήνα, 13/3/2010

Προς: Διευθύντρια ΣΕΠΕΔ
Κα Έφη Φουσέκη

Κοιν.: 1. Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής
2. ΟΛΜΕ
3. ΔΟΕ
4. ΟΙΕΛΕ


Αξιότιμη κυρία Φουσέκη,

Σας συγχαίρουμε για την ανάληψη των καθηκόντων σας ως Διευθύντριας της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων. Πιστεύουμε ότι η τοποθέτησή σας στη θέση αυτή θα αποτελέσει ένα νέο ξεκίνημα συνεργασίας με τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και μιας νέας παραγωγικής και αποτελεσματικής επικοινωνίας μαζί τους.
Λαμβάνοντας υπόψη τη συζήτηση που είχαμε σχετικά με την ενδεχόμενη αναμόρφωση των Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων και τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σας καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις του Δ.Σ.:
1) Να μετατραπούν οι Αγώνες σε Πολύτεχνα Φεστιβάλ Μαθητικής Καλλιτεχνικής Έκφρασης χωρίς διαγωνιστικό χαρακτήρα.
2) Να οργανώνονται σε ετήσια βάση με διάρκεια μιας εβδομάδας.
3) Να είναι ανοιχτά σε όλες τις μορφές τέχνης να συμπεριλάβουν δηλαδή εκτός από το Θέατρο, Χορό, Ζωγραφική, Μουσική και Κινηματογράφο, Φωτογραφία, Κόμικς κ.ά. ανάλογα με τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας.
4) Να έχουν διαφορετικά θέματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κάθε περιοχής και για τον καθορισμό του θέματος του Φεστιβάλ πρωτεύοντα ρόλο να παίζει η γνώμη της εκπαιδευτικής κοινότητας και του Υπευθύνου Πολιτιστικών, που συνεργάζεται, στηρίζει και εμψυχώνει τις δράσεις της.
5) Στο πλαίσιο των φεστιβάλ, να θεσμοθετηθούν πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ σχολείων διαφορετικών Διευθύνσεων.
6) Να συγκροτείται οργανωτική επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Υπεύθυνους Πολιτιστικών (καθώς και έναν εκπρόσωπο του Δήμου εφόσον τα κονδύλια θα διατίθενται από αυτόν).
7) Να συγκροτείται συμβουλευτική επιτροπή, στελεχωμένη από καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς με ειδικά προσόντα για την κάθε τέχνη, η οποία θα υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς-εμψυχωτές, όχι μόνο λίγο πριν από το Φεστιβάλ, μα στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, και θα τροφοδοτεί τις μαθητικές ομάδες που ασχολούνται με καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
8) Να θεσμοθετηθεί ένα κονδύλι αποκλειστικά για την οικονομική κάλυψη των τοπικών φεστιβάλ το οποίο να διαχειρίζονται οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών.
9) Αντίστοιχα Φεστιβάλ να διοργανώνονται και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ειδικά για τις 2 τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.
10) Στο βαθμό που δεν υπάρχουν ακόμη Μαθητικά Πολιτιστικά Κέντρα με τους απαραίτητους χώρους έκφρασης & δημιουργίας για όλα τα σχολεία, να γίνουν ειδικά μνημόνια συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων με τους Δήμους (Υπουργείο Εσωτερικών), τα οποία θα θεσμοθετούν το άνοιγμα των πολιτιστικών χώρων των Δήμων στην εκπαιδευτική κοινότητα για τα Φεστιβάλ και άλλες εκδηλώσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος, χωρίς να χρειάζεται να παρακαλεί κανείς τον ένα Δήμαρχο μετά τον άλλο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας να συζητήσουμε από κοινού τα θέματα που αφορούν τους Υπευθύνους Πολιτιστικών Θεμάτων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία.


Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Χάρη Αλεξάκη

Η Γεν. Γραμματέας
Ειρήνη Μωσαΐδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου