1 Ιουν 2009

Προς κ. Μ. Σωτηράκου, Δ/ντρια Δ/νσης ΣΕΠΕΔ

Αρ. Πρωτ.: 25/2009

Αθήνα, 18 Μαΐου 2009

Προς: Διευθύντρια Δ/νσης ΣΕΠΕΔ
κ. Μαρία Σωτηράκου

Κοιν.: - Προϊστάμενο Τμήματος Δ΄
κ. Κωνσταντίνο Καραμπερόπουλο

- ΥΠΠΟΚΑ & μέλη της ΠΕΕΠΟΘΕ

- ΟΛΜΕ

- ΔΟΕ

- ΟΙΕΛΕ


Αξιότιμη κυρία Σωτηράκου,

Σας συγχαίρουμε για την ανάληψη της υπηρεσίας σας ως Διευθύντριας στο νευραλγικό Τμήμα Καινοτόμων Δράσεων και σας ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο σας.

Στην επιστολή μας με αρ. πρωτ. 21/4 Μαΐου 2009, προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Α. Σπηλιωτόπουλο, που κοινοποιήσαμε και σε σας, σας γνωστοποιήσαμε ως νέο Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων σειρά αιτημάτων που σχετίζονται με θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της πολιτιστικής πολιτικής στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς και σε ειδικότερα θέματα επαγγελματικού χαρακτήρα των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε όλους τους νομούς της χώρας. Σας ενημερώσαμε, επίσης, για τον προγραμματισμό δράσεων, στόχων και άμεσων επιδιώξεων της Ένωσής μας.

Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να χαιρετίσουμε την πρωτοβουλία της Διεύθυνσής σας να υποβάλει πρόταση πραγματοποίησής ενός Παγκόσμιου Συνεδρίου τον Δεκέμβριο στη χώρα μας, με θέμα: «Αειφορική Διαχείριση των ενεργειακών πόρων του πλανήτη μας: ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κοινωνίας προς την κατεύθυνση αυτή», στο πλαίσιο της δεκαετίας για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Ως Ένωση θεωρούμε ότι πρέπει να εμπλουτιστεί το ενδιαφέρον αυτό Συνέδριο με έναν ακόμη άξονα, τον άξονα του Πολιτισμού ο οποίος συμβάλλει καθοριστικά στην κάθε είδους Αειφόρο Ανάπτυξη.

Πιστεύουμε ότι η ευαισθητοποίηση του παιδιού στον πολιτισμό μέσω της αισθητικής αγωγής, μπορεί να συμβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση. Η αισθητική αγωγή έχει ευρύτερους στόχους, πέρα από την καλλιέργεια των τεχνών. Αποβλέπει στην επικοινωνία με τους άλλους, στην αρμονική κοινωνική συνύπαρξη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αξιοπρέπεια του πολίτη και γενικότερα στον ανθρωπισμό. Όπως διακήρυξε και η Μελίνα Μερκούρη: «Αν επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση του παιδιού στον πολιτισμό, τότε θα δημιουργηθεί μια άλλη κοινωνία». Μια κοινωνία που πιστεύει στην αειφόρο ανάπτυξη και την προωθεί με διάφορους τρόπους.

Σχετικά πρόσφατα μάλιστα έχει δοθεί διεθνώς ιδιαίτερη βαρύτητα στην ευαισθητοποίηση του παιδιού στον πολιτισμό μέσω της αισθητικής αγωγής. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι η UNESCO το 2006 συγκάλεσε το Πρώτο Παγκόσμιο Συμβούλιο για τις Τέχνες στην Εκπαίδευση, για να ενισχύσει την εκπαίδευση να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις. Ταυτόχρονα οι Διεθνείς Ενώσεις του Θεάτρου στην Εκπαίδευση (IDEA) της Μουσικής Αγωγής (ISME) και της Εκπαίδευσης μέσω των Τεχνών (InSEA) προχώρησαν στη σύσταση της Παγκόσμιας Συμμαχίας, για να ενισχύσουν τις προτάσεις τους για ένα πρότυπο εκπαίδευσης στο οποίο η δημιουργική, συναισθηματική και κιναισθητική ευφυΐα θα εκτιμώνται εξίσου με τις λογικές δεξιότητες. Οι παραπάνω φορείς διεκήρυξαν ότι με την ενίσχυση των τεχνών στην εκπαίδευση θα είμαστε σε θέση να καλλιεργήσουμε τη δημιουργικότητα και την ικανότητα να επικοινωνεί κανείς με κατανόηση για τον άλλον, να δημιουργεί κοινότητες με βάση τη διαπολιτισμικότητα και να παίρνει καινοτόμες αποφάσεις, προκειμένου να εδραιώσουμε ένα μέλλον βιώσιμο για όλους.

Για τον άξονα του Πολιτισμού οι προτάσεις θεματικού περιεχομένου που καταθέτουμε σήμερα είναι οι εξής:

 • Πολιτισμός: ένας ανοικτός και ανεξάντλητος ενεργειακός πόρος για την ανθρωπότητα
 • Ο διαπολιτισμικός διάλογος ως ανάγκη για μια αειφορική κοινωνία
 • Η καλλιτεχνική εκπαίδευση ως επένδυση για το παρόν και το μέλλον της σχολικής κοινότητας
 • Η καλλιέργεια της δημιουργικής καλλιτεχνικής έκφρασης ως θεμέλιο του αειφορικού σχολικού περιβάλλοντος
 • Η αειφορία μέσα από τις δημιουργίες των μαθητών

Η παραπάνω γενική μας θεματική κάτω από τον άξονα του Πολιτισμού μπορεί να περιέχει και υποθέματα εφόσον κοινοποιηθεί έγκαιρα και λειτουργήσει ως κίνητρο για περαιτέρω διάλογο και επεξεργασία θέσεων και προτάσεων ανάμεσα στα μέλη μας. Επί παραδείγματι, υποθέματα και ομάδες, οι οποίες θα μπορούσαν να εργαστούν γι αυτά και να τα παρουσιάσουν, είναι:

Α. Συμμετοχή μαθητικών ομάδων

1.Ερευνητικές μαθητικές εργασίες-σχέδια δράσης

Παρουσίαση επιλεγμένων Πολιτιστικών Προγραμμάτων με ερευνητικό χαρακτήρα και ποικίλα θέματα που αφορούν στη σχέση του πολιτισμού και των ανθρωπιστικών αξιών με την αειφορία, όπως:

 • κοινωνική δικαιοσύνη και αειφορία
 • δημοκρατία και αειφορία
 • ισοτιμία των κρατών
 • αειφορική διαχείριση των ενεργειακών πόρων του πλανήτη μας, κ.ά.:

2. Μαθητικά καλλιτεχνικά έργα εμπνευσμένα από την αειφορία

 • Έκθεση μαθητικών εικαστικών έργων, π.χ. ζωγραφικά έργα ή γλυπτά κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα υλικά
 • Έκθεση φωτογραφίας, αφίσας ή γελοιογραφίας με θέμα: Κατάχρηση των ενεργειακών πόρων
 • Παρουσίαση μαθητικών λογοτεχνικών κειμένων (ποιημάτων, πεζών)
 • Προβολή μαθητικών ταινιών
 • Παραστάσεις θεατρικών ομάδων, μουσικών και χορευτικών συγκροτημάτων

Β. Συμμετοχή των Υπεύθυνων Πολιτιστικών

 • Εισηγήσεις
 • Βιωματικά εργαστήρια.

Γ. Συμμετοχή ειδικών επιστημόνων για τον πολιτισμό

 • Εισηγήσεις
 • Βιωματικά εργαστήρια

Δ. Συμμετοχή φορέων για τον πολιτισμό

Ζητούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τον προβληματισμό μας για την πραγματοποίηση του Συνεδρίου με την προσθήκη του άξονα του Πολιτισμού ως αυτόνομου άξονα και όχι ως αυτονόητου συμπληρώματος των άλλων, επίσης σημαντικών για την αειφορία αξόνων, οι οποίοι αναφέρονται στο γραπτό σας κάλεσμα.

Εν όψει του Συνεδρίου ζητούμε επίσης, να εξασφαλιστεί το δικαίωμα Κεντρικής Εισήγησης στην κάθε μια από τις Επιστημονικές Ενώσεις των Καινοτόμων Δράσεων που το επιθυμεί, σχετικά με το θέμα που την αφορά. Λ.χ. η ΠΕΕΠΟΘΕ να παρουσιάσει το θέμα: «Πολιτισμός και Αειφορία».

Τέλος, το Δ.Σ. της Ένωσής μας θα εκτιμούσε ιδιαίτερα μια πρόσκληση δική σας για διάλογο, εκ του σύνεγγυς, στο Γραφείο σας, διάλογο σε σχέση τόσο με το Συνέδριο όσο και με τα αιτήματα και τους προβληματισμούς μας, που ήδη σας έχουμε γνωστοποιήσει, προσδοκώντας να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις και να παρθούν αποφάσεις που θα προωθούν την αναβάθμιση της αισθητικής παιδείας στο ελληνικό πολυπολιτισμικό σχολείο και του ρόλου των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων αντίστοιχα.

Με εκτίμηση

για το Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου