9 Ιουλ 2009

Επιστολή στο ΣΕΠΕΔ 29/6/2009

Αρ. Πρωτ.: 28/2009

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009


Προς:

Αναπλ. Διευθύντρια ΣΕΠΕΔ

κ. Μαρία Καλογεροπούλου

Κοιν.: Προϊστάμενο

Τμήματος Δ΄ Αισθητικής Αγωγής

κ. Κωνσταντίνο Καραμπερόπουλο

ΟΛΜΕ

ΔΟΕ


Αξιότιμη κ. Καλογεροπούλου,

Σε συνέχεια της επιστολής μας με αρ. πρωτ.: 27/15-6 2009, της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας και προηγούμενων επικοινωνιών, θα θέλαμε να επανέλθουμε πιο συγκεκριμένα στο θέμα της επιμόρφωσής μας από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) προτείνοντας

 • μια Διημερίδα πανελλαδικής εμβέλειας &
 • 5 Περιφερειακά επιμορφωτικά σεμινάρια.

Σας υποβάλλουμε δύο προτάσεις και σας παρακαλούμε να τις προωθήσετε άμεσα στον Διευθυντή του ΙΝΕΠ κ. Διονύσιο Μεσσάρη και την Αναπληρώτρια Διευθύντρια κ. Αιμιλία Γαρδίκα, ώστε να μπορέσουν να τις λάβουν υπόψη έγκαιρα για τον τελικό σχεδιασμό των δράσεων αυτών και την πραγματοποίησή τους.


Διημερίδα πανελλαδικής εμβέλειας


 • Προτεινόμενος τίτλος προγράμματος της Διημερίδας: Ο πολιτισμός στο αειφορικό σχολείο Ι: Θεωρητικό πλαίσιο, φορείς και καλές πρακτικές
 • Ομάδα στόχος για τη Διημερίδα: Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων όλων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Διημερίδα μπορεί να υλοποιηθεί σε μία πόλη για όλους τους Υπευθύνους, π.χ. στην Αθήνα.
 • Χρονική διάρκεια: 2 ημέρες.
 • Προτεινόμενος χρόνος υλοποίησης: Κατά το μήνα Σεπτέμβριο ή και μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου 2009.
 • Θεματικές ενότητες: Τέχνη και αειφορία, προσδιορίζοντας τον όρο «πολιτισμός και τις εκφάνσεις του, τέχνη και διαδίκτυο, τέχνη και διαπολιτισμικότητα, εκπαιδευτικό υλικό πολιτιστικών φορέων, ο θεσμός της χορηγίας, δικτύωση φορέων του πολιτισμού και στρατηγικές συνεργασίας με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θεματολογία Πολιτιστικών Προγραμμάτων στα σχολεία και δείγματα καλών πρακτικών, θέματα διοίκησης.
 • Μαθησιακοί στόχοι: Ευαισθητοποίηση, απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που στοχεύουν α) στην καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης στο πλαίσιο του αειφορικού σχολείου, β) στην αποδοχή και διαχείριση της διαπολιτισμικότητας γ) στην παιδαγωγική και δημιουργική αξιοποίηση του διαδικτύου, δ) στην προώθηση συνεργασιών με πολιτιστικούς φορείς, ε) στην πληροφόρηση για δυνατότητες εξεύρεσης οικονομικών πόρων και ζ) στη διαχείριση θεμάτων διοίκησης.


Περιφερειακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια


 • Προτεινόμενος τίτλος προγράμματος:Ο πολιτισμός στο αειφορικό σχολείο ΙΙ: βιωματικά και εργαστηριακά σεμινάρια, ομάδες εργασίας
 • Ομάδα στόχος για το κάθε περιφερειακό σεμινάριο: Οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατανεμημένοι σε κάθε μια εκ των πέντε γεωγραφικών περιοχών, ανάλογα με τον τόπο διαμονής και εργασίας τους. Τα σεμινάρια αυτά θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στις εξής πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Πάτρα και Κρήτη ή όπου το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης κρίνει πως μπορεί να διεξαχθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 • Χρονική διάρκεια: 5 ημέρες.
 • Προτεινόμενος χρόνος υλοποίησης των Περιφερειακών Σεμιναρίων: Στο χρονικό διάστημα από αρχές Ιανουαρίου (προτιμητέο) μέχρι αρχές Φεβρουαρίου 2010, διότι μετά αρχίζουν οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες
 • Θεματικές ενότητες: Τέχνες και αειφορία, προσδιορίζοντας τον όρο «πολιτισμός» και τις εκφάνσεις του, τέχνες και διαδίκτυο, τέχνες και διαπολιτισμικότητα, αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού πολιτιστικών φορέων, τεχνικές αναζήτησης συνεργατών, υποστηρικτών, χορηγών, στρατηγικές συνεργασίας με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σχεδιασμός και καλές πρακτικές Πολιτιστικών Προγραμμάτων.
 • Μαθησιακοί στόχοι: Οι στόχοι των περιφερειακών σεμιναρίων είναι οι ίδιοι με της κεντρικής πανελλαδικής διημερίδας, δηλαδή η ευαισθητοποίηση και απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που στοχεύουν α) στην καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης στο πλαίσιο του αειφορικού σχολείου, β) στην αποδοχή και διαχείριση της διαπολιτισμικότητας γ) στην παιδαγωγική και δημιουργική αξιοποίηση του διαδικτύου, δ) στην προώθηση συνεργασιών με πολιτιστικούς φορείς και ε) στην πληροφόρηση για δυνατότητες εξεύρεσης οικονομικών πόρων.

Θεωρούμε ότι οι παραπάνω επιμορφωτικές δράσεις είναι αναγκαίες για όλους τους Υπευθύνους Πολιτιστικών Θεμάτων, εφόσον η μια συμπληρώνει την άλλη. Η πραγματοποίηση του 2ου περιφερειακού/εργαστηριακού σεμιναρίου αποτελεί συνέχεια και πρακτική του 1ου εισαγωγικού. Η θεωρητική αλλά και η επιπλέον βιωματική προσέγγιση θα μας προσφέρει πολύτιμα εφόδια και υλικό, που ευελπιστούμε θα αποφέρει καρπούς καλούς, εφόσον λειτουργούμε ως πολλαπλασιαστές, συντονιστές, εμψυχωτές, υποστηρικτές και διοικητικά υπεύθυνοι των πολιτιστικών προγραμμάτων και των αντίστοιχων δρώμενων στην εκπαιδευτική κοινότητα, την τοπική κοινότητα αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Στο πλαίσιο των εξαγγελιών ενός αειφορικού σχολείου, του οποίου η άνθιση απαιτεί γνώση και στήριξη των δημιουργικών διεργασιών, οι τέχνες, ως μέσα έκφρασης μιας δημοκρατικής πολυπολιτισμικής κοινωνίας, πρέπει να παίξουν τον πρωτεύοντα ρόλο που δικαιούνται και στη χώρα μας, στη χώρα που ο πολιτισμός της ενέπνευσε και επηρέασε τον πολιτισμό όλου του κόσμου.

Παραμένοντας στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και μια συνάντηση μαζί σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας για την έναρξη ενός διαρκούς και ουσιαστικού επιμορφωτικού κύκλου.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ.


η Πρόεδρος

Χάρη Αλεξάκη


η Γραμματέας

Ειρήνη Αντωναράκου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου