20 Ιαν 2011

Επιστολή Ιανουαρίου 2011 προς ΥΠΟΚΑ

Αρ. Πρωτ.: 1/2011

Αθήνα, 19/01/2011

Προς : Υπευθύνους Πολιτιστικών Θεμάτων

ΠΕ και ΔΕ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε τα συνολικά απολογιστικά στοιχεία εφαρμογής Πολιτιστικών Προγραμμάτων που εκπονήθηκαν στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσής σας (πίνακας 1,2,3 του ΥΠΔΒΜΘ) κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2009-2010 καθώς και το απολογιστικό δελτίο εφαρμογής Πολιτιστικών Προγραμμάτων (πίνακας 4), στο μέρος που αναφέρεται στη διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, δικτύων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, μαθητικών φεστιβάλ, κλπ. Επίσης, να μας κοινοποιήσετε τον πίνακα με τα προγράμματα του σχολικού έτους 2010-11.

Η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών έχει τριπλό στόχο: α) να αξιοποιηθούν από την Ένωση με τη συνολική προβολή του έργου που πραγματοποιείται στα σχολεία σχετικά με τα Πολιτιστικά Προ γράμματα - αίτημα πολλών συναδέλφων στις τοπικές συναντήσεις των ΥΠΟΚΑ, β) να ενισχυθεί ο θεσμός των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων μέσα από την ανάδειξη ενός σημαντικού μέρους του έργου τους και γ) να ανταποκριθούμε σε αίτημα συναδέλφων - μελών της Ένωσης και της

Οργανωτικής Επιτροπής του 2ου Συμποσίου που επεξεργάζονται τις προτάσεις για το νέο σχολείο στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων.

Η αποστολή των παραπάνω στοιχείων παρακαλούμε να γίνει στη διεύθυνση infopeepothe@gmail.com.

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν ήδη στο προφορικό κάλεσμα.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Χάρη Αλεξάκη


Η Γενική Γραμματέας

Ειρήνη ΜωσαΐδουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου