16 Απρ 2011

1η επιστολή προς Υπουργό ΠΔΒΜΘ από το Νέο Δ.Σ.



Αρ. Πρωτ.: 28/2011

Αθήνα, 12 Απριλίου 2011




Προς:

Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων κ. Άννα Διαμαντοπούλου

Κοιν.: - Αναπληρώτρια Υπουργό

κ. Φώφη Γεννηματά

Υφυπουργούς
κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου

κ. Ιωάννη Πανάρετο

- Γενικό Γραμματέα

κ. Βασίλειο Κουλαϊδή

- Ειδικό Γραμματέα

κ. Μιχάλη Κοντογιάννη

- Διευθύντρια ΣΕΠΕΔ

κ. Ευσταθία Φουσέκη

ΤΜΗΜΑ Δ΄ Αισθητικής Αγωγής

- ΥΠΟΚΑ ΠΕ & Δ.Ε.

- ΟΛΜΕ

- ΔΟΕ

- ΟΙΕΛΕ

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 2ας Απριλίου 2011 συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

Πρόεδρος: Παπαϊωάννου Σωτηρία, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ευβοίας

Αντιπρόεδρος: Κύρδη Καλλιόπη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Π/θμιας Εκπ/σης Α΄ Δ/νση Αθηνών

Γενικός Γραμματέας: Μάριος Παπαδόπουλος, Εκπ/κος ΠΕ 01-07 ΕΠΑΛ Ναυπάκτου

Ταμίας: Γεώργιος Θανόπουλος, Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων Π/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής

Μέλη: Κωνσταντίνος Ζησόπουλος, Εκπ/κος ΠΕ13 Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ευβοίας

Ιωάννα Ασσάνη, Εκπ/κος ΠΕ 08 11ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Φωτεινή Τοζακίδου, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Έβρου.

Στην πρώτη του συνεδρίαση, στην Αθήνα, το νέο Δ.Σ. συζήτησε προβλήματα και στόχους που απασχολούν την Ένωση και προσανατολίστηκε στις δυνατότητες επίλυσης και προώθησης των παρακάτω θεμάτων, τα οποία επιθυμούμε να σας κοινοποιήσουμε:

1) διατήρηση και αναβάθμιση του ρόλου των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και των πολιτιστικών διεργασιών στα Σχολεία,

2) αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Δικτύων,

3) διοργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων σε συνεργασία με φορείς του πολιτισμού και των τεχνών, τις περιφέρειες, τους δήμους, τοπικούς φορείς και ιδιώτες,

4) προώθηση της ιδέας δημιουργίας Σχολικών Πολιτιστικών Κέντρων ανά Διεύθυνση Δ.Ε. και Π.Ε. με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά ή άλλα Προγράμματα του ΥΠΕΠΘ, του ΥΠΠΟ και Δωρεές,

5) αναδρομική καταβολή της μηνιαίας αποζημίωσης και άρση της ανισότητας με τους άλλους Υπευθύνους των Καινοτόμων Σχολικών Δράσεων και της ασυνέπειας ως προς το Θεσμικό πλαίσιο,

6) καταβολή των αμοιβών Οργανωτικών & Κριτικών Επιτροπών των ΠΜΚΑ 2008 και 2009, που εκκρεμεί, καθώς και τη μετατροπή των ΠΜΚΑ σε Πολύτεχνα Μαθητικά Φεστιβάλ Έκφρασης και Δημιουργίας, χωρίς διαγωνιστικό χαρακτήρα για λόγους παιδαγωγικούς και ηθικούς και με ασήμαντο κόστος για το δημόσιο,

7) αξιοποίηση των συμπερασμάτων και των προτάσεων του 2ου Πανελλήνιου Συμποσίου της Π.Ε.Ε.ΠΟ.ΘΕ. «Με τον παλμό του Πολιτισμού για ένα ζωντανό σχολείο», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 1 έως 3 Απριλίου 2011 και σημείωσε τεράστια επιτυχία.

Δρομολογήθηκε, επίσης, ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων της Ένωσής μας που έχει σχέση με:

α) τη συνέχιση των σεμιναρίων αυτο-επιμόρφωσης, μετά την επιτυχή υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων,

β) την προοπτική διοργάνωσης ημερίδας με θέμα το μέλλον των διαδραστικών - πολιτιστικών προγραμμάτων στα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, με τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται η προαιρετικότητα, το ελεύθερο της συμμετοχής και η συνεργατική και διαθεματική εργασία (project), από μικρές ομάδες μαθητών, που, με τους εμψυχωτές εκπαιδευτικούς, εκπονούν ποικίλα πολιτιστικά προγράμματα, τα οποία εδώ και χρόνια αποτελούν καινοτόμους θύλακες οξυγόνωσης και αλλαγής της κουλτούρας του σχολείου. Η ημερίδα αυτή θα επιθυμούσαμε να διεξαχθεί στο τέλος Μαΐου 2011 στο ΥΠΔΒΜ,

γ) την παρότρυνση των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σε διαδραστικά - διαθεματικά προγράμματα πέρα από την υλοποίηση του βασικού διδακτικού τους έργου στο γνωστικό τους αντικείμενο,

δ) την αναζήτηση πόρων προκειμένου να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τους προβληματισμούς και τα αιτήματά μας. Σας προτείνουμε, επίσης, να προβείτε στην οργάνωση διαβούλευσης, με τη συμμετοχή διαφορετικών παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας, για την αξιολόγηση και αναβάθμιση των πολιτιστικών προγραμμάτων, τη στήριξη των πολιτιστικών διεργασιών στα σχολεία Π.Ε. & Δ.Ε. και την ανάπτυξη, γενικότερα, της Αισθητικής Παιδείας.

Η Ένωσή μας είναι στη διάθεσή σας και θα εκτιμούσε μια πρόσκλησή σας με σκοπό να ανταλλάξουμε απόψεις και να συνεργαστούμε στη δημιουργία του νέου σχολείου, ενόψει μάλιστα των επικείμενων αλλαγών στο χώρο της εκπαίδευσης.


Με εκτίμηση

για το ΔΣ

Η Πρόεδρος



Σωτηρία Παπαϊωάννου

Ο Γ. Γραμματέας

Μάριος Παπαδόπουλος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου