5 Ιαν 2010

Έκτακτη Γενική Συνέλευση


Αθήνα 21/12/09


Προς τα μέλη της ΠΕΕΠΟΘΕ

Σας γνωστοποιούμε ότι κατόπιν απόφασης του ΔΣ της ΠΕΕΠΟΘΕ (αρ. Πράξης 12 /19-12-2009) συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 8/01/2010 και ώρα 4.00 μ.μ. στη Σχολή Μωραΐτη στην Αθήνα, με θέμα: «τροποποίηση του Καταστατικού της  ΠΕΕΠΟΘΕ».
Η τροποποίηση αφορά μόνο στην αλλαγή έδρας (ταχυδρομικής διεύθυνσης) λόγω μη ισχύος της προηγούμενης ταχυδρομικής διεύθυνσης. Η αλλαγή αυτή είναι αναγκαία για την έκδοση  ΑΦΜ.
Παρακαλούνται τα μέλη για τη συμμετοχή τους.
 

η Πρόεδρος Χάρη Αλεξάκη

η  Γ. Γραμματέας Ελένη Συνεσίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου