12 Μαΐ 2009

1η Επιστολή προς τον Υπουργό ΕΠΘ 4-5-2009

Αρ. Πρωτ.: 21/2009

Αθήνα, 4 Μαΐου 2009

Προς:

Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο

Κοιν.:

- Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο

- Διευθύντρια Δ/νσης ΣΕΠΕΔ
κ. Μαρία Σωτηράκου

- Προϊστάμενο Τμήματος Δ΄
κ. Κωνσταντίνο Καραμπερόπουλο


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων Π.Ε & Δ.Ε. που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 22ας Μαρτίου 2009 στην Αθήνα συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως εξής:

Πρόεδρος: κ. Χάρη Αλεξάκη

Αντιπρόεδρος: κ. Άβρα Αυδή

Γενική Γραμματέας: κ. Ειρήνη Αντωναράκου

Ταμίας: κ. Σωτηρία Παπαϊωάννου

Μέλη: κ. Βασίλης Λάγιος, κ. Ειρήνη Μωσαίδου & κ. Γιώργος Αποστολίδης

Στην πρώτη του συνεδρίαση, στη Θεσσαλονίκη, το νέο Δ.Σ. συζήτησε προβλήματα και στόχους που απασχολούν την Ένωση μας και προσανατολίσθηκε στις δυνατότητες επίλυσης και προώθησής των.

· Εκφράστηκε η αναγκαιότητα αξιολόγησης των ΠΜΚΑ και άμεσης προώθησης ενός νέου πλαισίου διοργάνωσης. Ενός πλαισίου που οραματιζόμαστε να απαντάει στις ανάγκες της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνικής πραγματικότητας με κριτήρια παιδαγωγικά, αισθητικά και οικονομικά. Η μετατροπή τους σε Φεστιβάλ, χωρίς διαγωνιστικό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα, είναι η εναλλακτική πρόταση που έχει κερδίσει έδαφος στην πλειονότητα των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την αισθητική καλλιέργεια των μαθητών, των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και της Ένωσής μας. Επισημάνθηκε ακόμη η ανάγκη να καλυφθούν άμεσα όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για τη διοργάνωση των μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων των ετών 2008 και 2009.

· Τονίστηκε η ανάγκη:

1) Αναβάθμισης των ΥΠΟΚΑ και των πολιτιστικών διεργασιών στα Σχολεία, όπως και προώθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Δικτύων.

2) Αναδρομικής καταβολής του μηνιαίου επιδόματος θέσης και άρσης της ανισότητας με τους άλλους συναδέλφους των Καινοτόμων Σχολικών Δράσεων και της ασυνέπειας ως προς το Θεσμικό πλαίσιο.

3) Εξασφάλισης των μορίων θέσης, μιας θέσης με τόση εμπλοκή και ευθύνη για την εκπαιδευτική κοινότητα.

4) Θεσμοθέτησης της επιμόρφωσης των ΥΠΟΚΑ.

5) Προώθησης διοργάνωσης Επιμορφωτικών Σεμιναρίων σε συνεργασία με το ΙΝΕΠ, με το οποίο ήδη συνεργαζόμαστε άριστα σε Περιφερειακό επίπεδο και με πρόταση που αναμένει από τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ προτίθεται να πραγματοποιήσει Επιμορφωτικά Σεμινάρια για τους ΥΠΟΚΑ σε Πανελλαδικό επίπεδο.

6) Διασφάλισης των δαπανών μετακίνησης των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων για τις συναντήσεις τους με τους εκπαιδευτικούς και για τα σεμινάριά τους.

Δρομολογήθηκε, επίσης, ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων της Ένωσής μας που έχει σχέση:

α) με τη συνέχιση των σεμιναρίων αυτο-επιμόρφωσης και σε άλλες πόλεις, μετά την επιτυχή υλοποίηση του αντίστοιχου επιμορφωτικού σεμιναρίου στην Αθήνα, στις 21-22 Μαρτίου 2009.

β) με την προοπτική διοργάνωσης Διημερίδας ή Συνεδρίου με θέμα την καλλιέργεια και την προώθηση του Διαπολιτισμικού Διαλόγου.

γ) με την αναζήτηση πόρων

δ) με την προώθηση της ιδέας δημιουργίας Σχολικών Πολιτιστικών Κέντρων, ανά Διεύθυνση Δ.Ε. και Π.Ε., με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά ή άλλα Προγράμματα του ΥΠΕΠΘ, του ΥΠΠΟ και Δωρεές.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τους προβληματισμούς και τα αιτήματά μας και να δρομολογήσετε τη διοργάνωση διαβουλεύσεων με προσεκτική και πολύπλευρη συμμετοχή πολλών παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας τόσο για την αξιολόγηση και μετατροπή του πλαισίου των ΠΜΚΑ όσο και για τα ζητήματα της ανάπτυξης της Αισθητικής Παιδείας γενικότερα, της αναβάθμισης των ΥΠΟΚΑ και της στήριξης των πολιτιστικών διεργασιών στα Σχολεία Π.Ε. & Δ.Ε..

Η Ένωσή μας είναι στη διάθεσή σας και θα εκτιμούσε μια πρόσκλησή σας για ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία για όλα τα παραπάνω θέματα.

Με εκτίμηση

για το Δ.Σ

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Χάρη Αλεξάκη Ειρήνη Αντωναράκου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου