22 Νοε 2009

Δελτίο Εγγραφής στο 1ο Συμπόσιο της ΠΕΕΠΟΘΕ

Α΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όταν οι τέχνες συνομιλούν στο σχολείο…

8-10 Ιανουαρίου 2010

Σχολή Μωραΐτη, Αγίου Δημητρίου και Παπαναστασίου, Ψυχικό

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Επίθετο: ………………………………………………………….…

Όνομα:…………………………………

Διεύθυνση κατοικίας: ………………………………………………………………..…. ΤΚ …….……..

Προσωπικό τηλέφωνο: ………………………………………

Κινητό: ……………….……………..

Προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση: ……………………………….@...........................

Ιδιότητα

Τόπος εργασίας

Εκπαιδευτικός ΠΕ


Εκπαιδευτικός ΔΕ


Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων


Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης


Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας


Σχολικός Σύμβουλος


Φοιτητής


Άλλο (συμπληρώστε)


Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΕΕΠΟΘΕ) (συμπληρώστε Χ) ΝΑΙ ΟΧΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μέλος ΠΕΕΠΟΘΕ: 20,00 ευρώ

Μη μέλος ΠΕΕΠΟΘΕ: 30,00 ευρώ

Ημερομηνία κατάθεσης του ποσού: ………………………………………

Η κατάθεση του αντίστοιχου ποσού συμμετοχής γίνεται στον αρ. λογαριασμού 2860105836832 της ΠΕΕΠΟΘΕ στην Τράπεζα ΑΤΕ (στο όνομα της ταμία του Δ.Σ. Παπαϊωάννου Σωτηρίας) με δήλωση του ονόματος του καταθέτη.

Η απόδειξη θα προσκομιστεί στη Γραμματεία την ημέρα έναρξης του Συμποσίου.

Το παρόν δελτίο αποστέλλεται συμπληρωμένο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: roulasea@yahoo.gr ή σε έντυπη μορφή με φαξ στο 2221089861, υπόψη Σωτηρίας Παπαϊωάννου ΥΠΟΚΑ ΔΙ.Δ.Ε. Εύβοιας. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων και για την πληρωμή συμμετοχής ορίζεται η 11η Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Συμπόσιο, μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να εγγραφούν πρώτα μέλη της ΠΕEΠΟΘΕ και μετά να προχωρήσουν στην εγγραφή τους στο Συμπόσιο, οπότε θα τύχουν και της προβλεπόμενης έκπτωσης. Για το σκοπό αυτό επισυνάπτεται σχετική αίτηση εγγραφής.


Επίσης, αν θέλετε, μπορείτε να κατεβάσετε αυτούσιο το Δελτίο Εγγραφής στο Συμπόσιο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου