27 Νοε 2010

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.Ε.ΠΟ.ΘΕ. "Με τον παλμό του Πολιτισμού για ένα ζωντανό σχολείο"

Αρ. Πρωτ.: 80/2010

Αθήνα, 22-11-2010

Προς: τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υπόψη: των Υπευθύνων Πολιτιστικών
Θεμάτων


2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.Ε.ΠΟ.ΘΕ.

Με τον παλμό του Πολιτισμού για ένα ζωντανό σχολείο

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Καταρχάς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, αναγνωρίζοντας τη σημασία που μπορεί να έχει το 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο που οργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων με στόχο την προβολή του ζέοντος πολιτισμού στα σχολεία μας. Η ανταπόκριση που είχαμε ως τώρα μας επιτρέπει να προσδοκούμε την αύξηση των συμμετοχών και την ευρύτερη δυνατή αντιπροσώπευση των Διευθύνσεων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί o στόχος του Συμποσίου. Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να παρατείνουμε την προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής έως τις 10 Δεκεμβρίου. Σας καλούμε, λοιπόν, εκ νέου να κινητοποιηθείτε και να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων της περιοχής σας στο Συμπόσιο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς επίσης και τα ερωτήματα που τέθηκαν από συναδέλφους, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω θέματα που αφορούν την περαιτέρω συνεργασία μας.

Θεωρούμε σκόπιμο, πρώτα πρώτα, να κάνουμε κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή της συμμετοχής στο Συμπόσιο. Η συμμετοχή, ως προς το περιεχόμενο, αφορά επιλεγμένα Πολιτιστικά Προγράμματα κάθε είδους τα οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί στο παρελθόν ή πρόκειται να υλοποιηθούν τη φετινή χρονιά. Με την ευκαιρία του Συμποσίου δίνεται η δυνατότητα να προβληθεί η ποικιλομορφία των Πολιτιστικών Προγραμμάτων, τα οποία καλύπτουν διάφορους τομείς του πολιτισμού συνδυάζοντας την έρευνα με την καλλιτεχνική δημιουργία. Δεδομένου, μάλιστα, ότι το σχολικό έτος 2010-2011 είναι αφιερωμένο στην εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ το 2011-2012 στον εθελοντισμό, δίνεται επίσης η ευκαιρία, στο πλαίσιο του Συμποσίου, να προβληθούν Πολιτιστικά Προγράμματα που αναδεικνύουν τη στενή σχέση του πολιτισμού με την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τον εθελοντισμό.

Διευκρινίζουμε ακόμη ότι ευπρόσδεκτες είναι οι παρακάτω μορφές συμμετοχής, τις οποίες αναμένεται ότι θα επιλέξει και θα υποστηρίξει ποικιλοτρόπως ο Υπεύθυνος Πολιτιστικών σε κάθε Διεύθυνση.

- Παρουσίαση Πολιτιστικού Προγράμματος με τη μορφή σύντομης εισήγησης (10' - 15')

Θα ήταν σημαντικό η παρουσίαση να γίνει από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και τους μαθητές που πραγματοποίησαν το πρόγραμμα. Ο Υπεύθυνος Πολιτιστικών μπορεί, εξάλλου, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να αναλάβει ο ίδιος την παρουσίαση Πολιτιστικών Προγραμμάτων, τα οποία κατά τη γνώμη του αποτελούν ενδιαφέρουσες καινοτόμες προτάσεις.

- Βιωματικό εργαστήριο δυόμιση ωρών

Το εργαστήριο έχει βασικό στόχο να καταδείξει τη διαδικασία έρευνας και δημιουργίας στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου Πολιτιστικού Προγράμματος, π.χ. για το γύρισμα μιας ταινίας μικρού μήκους, για τη συγγραφή και το ανέβασμα ενός θεατρικού έργου, για τη διερεύνηση ενός κοινωνικού θέματος κ.ά. Την εμψύχωση του εργαστηρίου μπορεί να την αναλάβει η ομάδα που πραγματοποίησε το πρόγραμμα. Ο Υπεύθυνος Πολιτιστικών μπορεί να συνεργαστεί με την ομάδα ή να αναλάβει την εμψύχωση ενός εργαστηρίου το οποίο θα σχεδιάσει ο ίδιος. Τονίζεται ότι ο εμψυχωτής αναλαμβάνει να καλύψει τις ανάγκες του εργαστηρίου σε υλικά και σε τεχνικό εξοπλισμό (τουλάχιστον το laptop).

- Προβολή ταινίας μικρού μήκους (έως 10', σε μορφή .avi, .mpg ή .wmv), η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο Πολιτιστικού Προγράμματος.

- Καλλιτεχνικό δρώμενο κάθε είδους, χορευτικό, θεατρικό, μουσικό, κ.ά. (έως 20΄).

Υπογραμμίζεται ότι οι αναγραφόμενοι χρόνοι για κάθε μορφή συμμετοχής είναι ενδεικτικοί και θα οριστικοποιηθούν μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος επεξεργασίας των δηλώσεων συμμετοχής.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, σας παρακαλούμε να μας δώσετε συμπληρωματικά στοιχεία για τις συμμετοχές που προτείνετε, προκειμένου να προχωρήσουμε στην πλήρη χαρτογράφηση των δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει το Συμπόσιο. Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για τη διαμόρφωση του προγράμματος να έχουμε μια σύντομη περιγραφή (περίπου πέντε σειρές) για κάθε συμμετοχή που προτείνετε. Δεδομένου μάλιστα ότι είναι δύσκολο να συμπεριληφθούν στο Συμπόσιο όλες οι αξιόλογες προτεινόμενες δράσεις, είναι σκόπιμο να ιεραρχήσετε τις συμμετοχές της Διεύθυνσής σας προτάσσοντας αυτές που θεωρείτε πιο αντιπροσωπευτικές. Σας καλούμε, λοιπόν, να συμπληρώσετε τα αναφερθέντα συμπληρωματικά στοιχεία στη συνημμένη δήλωση συμμετοχής και να τη στείλετε έως τις 10 Δεκεμβρίου. Το ίδιο ισχύει και για όσους δηλώσουν για πρώτη φορά συμμετοχή κατά τη διάρκεια της παράτασης. Εξυπακούεται ότι αυτοί δε χρειάζεται να συμπληρώσουν τον πίνακα που συνόδευε την πρώτη επιστολή.

Σημειώνεται ότι, λόγω της παράτασης, δε γνωρίζουμε επακριβώς τον αριθμό των ενδιαφερομένων και επομένως δεν μπορούμε ακόμη να καθορίσουμε το συνολικό χρόνο που θα διατεθεί σε κάθε ΥΠΟΚΑ. Θα μεριμνήσουμε, φυσικά, ώστε να κατανεμηθεί ο χρόνος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για όλους τους συμμετέχοντες.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι στο πλαίσιο του Συμποσίου θα πραγματοποιηθεί εικονική έκθεση εικαστικών έργων. Απευθύνουμε, λοιπόν, πρόσκληση προς όλες τις σχολικές μονάδες να συμμετάσχουν στην έκθεση με ατομικό ή ομαδικό έργο οποιασδήποτε μορφής (ζωγραφική, χαρακτικό, κολάζ, φωτογραφία ή άλλο) με θέμα «Ρυθμό και χρώμα θέλει το σχολείο». Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να επιλέξει ένα αντιπροσωπευτικό έργο και με δική της ευθύνη να το αναρτήσει στο ειδικό blog της Π.Ε.Ε.ΠΟ.ΘΕ. http://morfespolitismou.blogspot.com/. Επιτροπή από εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες θα επιλέξει, στη συνέχεια, από το σύνολο των έργων εκείνο που θα αξιοποιηθεί για τη δημιουργία της αφίσας του Συμποσίου. Το έργο που θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές: Κατακόρυφη διάταξη και όγκο 500KB – 2,5 ΜΒ. Καταληκτική ημερομηνία για την ανάρτηση των έργων στο ιστολόγιο η 23η Δεκεμβρίου 2010. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικώς με την Π.Ε.Ε.ΠΟ.ΘΕ. για περισσότερες πληροφορίες.

Σας θυμίζουμε ότι το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις αρχές Απριλίου 2011 και ότι κατά τη διάρκειά του θα γίνουν οι εκλογές για το νέο Δ.Σ. της Π.Ε.Ε.ΠΟ.ΘΕ.

Με την πίστη ότι το Συμπόσιο μάς αφορά όλους, εφόσον προβάλλει τη σημασία της πολιτιστικής δημιουργίας στο σύγχρονο σχολείο, καθώς επίσης και το έργο που επιτελούμε ως Υπεύθυνοι Πολιτιστικών, αναμένουμε τις δηλώσεις συμμετοχής της Διεύθυνσής σας και προσβλέπουμε σε περαιτέρω γόνιμη συνεργασία.

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Χάρη Αλεξάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου